Green Genius oferuje zdalne elektrownie słoneczne

Od dzisiaj Green Genius oferuje mieszkańcom Litwy nabycie zdalnej elektrowni słonecznej i rozpoczęcie samodzielnego generowania czystej energii. Park Słoneczny o mocy 1 MW będzie się mieścił w Ucianie (Utena) i szacuje się, że będzie wytwarzać około 1000 kWh zielonej energii z 1 kW rocznie.

Część energii słonecznej Green Genius może być przechowywana na platformach online zwanych Saulės parkai (Parki Słoneczne), uruchomionych przez Grupę Ignitis. Za pomocą takiej platformy, konsumenci będą mogli zakupić lub wynająć część znajdującej się na Litwie elektrowni słonecznej i pokryć własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzięki produkowanej przez nią mocy.

„Wśród mieszkańców Litwy zauważamy rosnące zainteresowanie możliwością stania się konsumentami produkującymi energię. Z tego powodu postanowiliśmy dołączyć do projektu Ignitis Saulės Parkai (Parki Słoneczne) i zaoferować konsumentom możliwość samodzielnego produkowania czystej i przyjaznej dla środowiska energii. Będą mogli to robić dzięki zakupieniu części parku słonecznego Green Genius w Ucianie. Opracowując projekty dotyczące energii odnawialnej, staramy się przyczyniać do tworzenia czystszego środowiska, dlatego w przyszłości ocenimy możliwości zaoferowania większej liczby naszych projektów na platformie Ignitis,” twierdzi Simonas, przewodniczący zespołu ds. solarnych Green Genius.

Odnośnik do projektu: https://www.saulesparkai.lt/green-genius-saules-elektrine-utenoje