Modus Group rozwija działalność w Polsce – 25 mln Euro na biogazownie w 2020 roku

Plany spółek energetycznych Modus Group w Polsce zakładają budowę 5 biogazowni o łącznej mocy 5 MW. Grupa zainwestuje w te projekty ponad 25 milionów Euro, instalacje mają zostać uruchomione w 2021 roku.

Nowe inwestycje będą funkcjonować pod marką Green Genius, która działa już w Polsce rozwijając farmy fotowoltaiczne.

„Polski rynek jest nam dobrze znany z racji dużego doświadczenia w projektach dotyczących energii słonecznej. Naszym zdaniem polski sektor biogazu jest niezwykle atrakcyjny, również dlatego, że nie ma tu jeszcze zbyt wielu silnych graczy. Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia zdobyte w innych krajach, przy prowadzeniu projektów biogazowych i rozwijać je również w Polsce” – mówi Ruslan Sklepowicz, członek zarządu Grupy Modus, odpowiedzialny za obszar energii odnawialnej.

Według Ruslana Sklepowicza rozwój projektów biogazowych na polskim rynku przyczyni się do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz celów dotyczących ochrony środowiska wyznaczonych przez Unię Europejską. Zielona energia wytwarzana w biogazowniach będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznych. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez firmę, uruchomienie biogazowni pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o ponad 58 000 ton rocznie. W 2021 r. firma planuje kolejny etap inwestycyjny w biogazownie o łącznej mocy 10 MW.

Spółki należące do Grupy Modus prowadzą obecnie 16 biogazowni o łącznej mocy 15 MW, z czego 11 zlokalizowanych jest na Litwie, a 5 na Białorusi. Na początku marca 2019 r. Grupa otrzymała finansowanie z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w wysokości niemal 10 mln EUR, na rozwój 3 biogazowni na Białorusi. Po realizacji tych projektów, łączna moc wytwórcza tych instalacji będzie wynosić 10 MW. Inwestycje mają zostać uruchomione do końca tego roku.