Portfolio

Projekty fotowoltaiczne (MW)

Zrealizowane

Polska

129

Ukraina

47

Litwa

28

Łotwa

1

Zaawansowane
(łącznie z budową)

Włochy

684

Polska

148

Hiszpania

145

Łotwa

100

Litwa

48

Rumunia

10

W rozwoju

Polska

690

Litwa

453

Łotwa

203

Rumunia

168

Włochy

68

Hiszpania

53

Projekty biogazowe (MW)

Zrealizowane 

Łącznie

20

W budowie

Polska

1

Wiatr i wodór

Projekty wiatrowe
(Plany do 2023 r.)

Zaplanowane

75 MW

W budowie

85 MW

Projekty wodorowe

Projekt demonstracyjny na Litwie

(TBC)