Portfolio

Projekty fotowoltaiczne (MW)

Zrealizowane

Polska

129

Litwa

23

Ukraina

47

Białoruś

6

Łotwa

1

Zaawansowane
(łącznie z budową)

Włochy

685

Hiszpania

143

Polska

152

Litwa

43

W rozwoju

Litwa

453

Rumunia

100

Polska

87

Włochy

72

Hiszpania

55

Projekty biogazowe (MW)

Zrealizowane 

Łącznie

20

W budowie

Polska

1

Wiatr i wodór

Projekty wiatrowe
(Plany do 2023 r.)

Zaplanowane

75 MW

W budowie

85 MW

Projekty wodorowe

Projekt demonstracyjny na Litwie

(TBC)