InnoSolveGreen

Demonstruojamas novatoriškas sprendimas Energija kaip paslauga, skirtas pramonės sektoriaus energijos vartotojams. 

Apie projektą

Projekte InnoSolveGreen bus pristatytas naujas sprendimas Energija kaip paslauga, kuris suteiks galimybę pramonės sektoriaus energijos vartotojams 100 proc. savo metinio elektros energijos poreikio patenkinti ekonomiškai efektyvia, vietoje pagaminta elektros energija, gaunama iš saulės fotovoltinių ir kaupimo sistemų (PV-plusstorage). Projektas apims dvi PV plius kaupimo sistemas: vieną –pasirinkto pramonės kliento vietoje, o kitą – už įmonės ribų. Projekto tikslas – per pirmuosius dešimt veiklos metų, palyginti su baziniu scenarijumi, 100 proc. sumažinti santykinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą.

 • KOORDINATORIUS

  UAB Green Genius

 • SEKTORIUS

  Kitos energijos kaupimo priemonės

 • AKTUALIOS SĄNAUDOS

  7 468 888 EUR

 • NAUDOTOJAI

  UAB „Green Genius“, UAB „GG LTU S20“

 • PALEIDIMO DATA

  2023 m. balandžio 1 d.

 • VIETA

  Utena, Lietuva
  Butrimonys, Lietuva

 • ŠESD IŠSKYRIMO VENGIMAS

  16 669 t CO2 eq

 • BENDROS PROJEKTO IŠLAIDOS

  11 410 618 EUR

 • INOVACIJŲ FONDO DOTACIJOS SUMA

  2 614 114 EUR

 • PLANUOJAMA VEIKLOS PRADŽIOS DATA

  2025 m. sausio 1 d.

Naujoviškas produktas, verslo modelis ir naujas sistemos dizainas

Projektas „InnoSolveGreen“ pasižymi dvejopais novatoriškais elementais: 1) naujas, jokių investicijų nereikalaujantis verslo modelis „Energija kaip paslauga“, skirtas pramoniniams vartotojams, kuris leis 100 proc. patenkinti metinį jų energijos poreikį naudojant ekonomiškai efektyvią, vietoje pagamintą atsinaujinančiąją elektros energiją. Be to, šis modelis padės diversifikuoti pajamų srautus ir suteiks papildomos vertės tiek gamintojui, tiek galutiniam klientui; (2) novatoriška komunalinio masto fotovoltinės energijos plius kaupimo sistemos konstrukcija, kuri pasižymi nauju nuolatinės ir kintamosios srovės prijungtų akumuliatorių kaupimo sistemų deriniu. Ši konfigūracija pademonstruos metodą, kaip į esamus riboto pajėgumo elektros tinklus integruoti bent 30 proc. daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos.

Pradėjęs veikti, „InnoSolveGreen“ projektas kasmet pagamins apie 7 442 megavatvalandes (MWh) elektros energijos ir per pirmuosius dešimt eksploatavimo metų iš viso išvengs 16 669 t CO2 ekvivalento, o tai atitinka 100  proc. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą, palyginti su baziniu scenarijumi. Siūlydamas vietoje gaminamą, įperkamą ir švarią elektros energiją, projekto „InnoSolveGreen“ sprendimas ne tik padės pasiekti ES tikslą iki 2050  m. užtikrinti neutralumą klimato atžvilgiu, bet ir sustiprins esamas vertės grandines, taip pat sudarys sąlygas kurti naujas.

Skaityti daugiau
 • Parama Europai pereiti prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos ir „Fit for 55“ tikslams

  Demonstruodamas naujovišką sistemos dizainą, skirtą smarkiai padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimui į esamus ribotos galios elektros tinklus, projektas „InnoSolveGreen“ prisidės prie Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET plano) tikslų įgyvendinimo. Naudojant šį projektinį sprendimą, atsinaujinančiųjų išteklių turto kūrėjams bus suteikta galimybė greičiau pasiekti savo planinius rodiklius vamzdynuose, o elektros tinklų operatoriai gaus naudos iš didelių investicijų į tinklus vykdymo atidėjimo.

  Demonstruodamas naujovišką sistemos dizainą, skirtą smarkiai padidinti atsinaujinančiųjų ištekli... energijos integravimui į esamus ribotos galios elektros tinklus, projektas „InnoSolveGreen“ prisidės prie Europos strateginio energetikos technologijų plano (SET plano) tikslų įgyvendinimo. Naudojant šį projektinį sprendimą, atsinaujinančiųjų išteklių turto kūrėjams bus suteikta galimybė greičiau pasiekti savo planinius rodiklius vamzdynuose, o elektros tinklų operatoriai gaus naudos iš didelių investicijų į tinklus vykdymo atidėjimo.

  Skaityti daugiau
 • Plėtojamas sprendimas pramonės įmonėms ir atsinaujinančiosios energijos kūrėjams

  Kadangi projekte siūlomas naujas ir patrauklus verslo modelis kitiems atsinaujinančiosios energijos išteklių kūrėjams, projektas „InnoSolveGreen“ pasižymi dideliu mastelio išplėtimo potencialu kitose Europos šalyse. Siūlomas sprendimas „Energija kaip paslauga“ reikalauja labai mažų pradinių pramonės energijos vartotojų investicijų, o tai reiškia, kad jį galima išplėsti ir taikyti daugelyje pramonės šakų, užtikrinant didelį energijos sąnaudų sumažinimą ir galimybę 100  proc. energijos poreikio patenkinti naudojant atsinaujinančiąją elektros energiją. Siūlomas sprendimas gali būti lengvai pritaikomas prie konkrečios šalies reguliavimo sistemos, be to, jis suteikia galimybių ateityje teikti papildomas paslaugas, susijusias su energijos sąnaudų mažinimu ir energijos tiekimo saugumu.

  Kadangi projekte siūlomas naujas ir patrauklus verslo modelis kitiems atsinaujinančiosios energijos i... teklių kūrėjams, projektas „InnoSolveGreen“ pasižymi dideliu mastelio išplėtimo potencialu kitose Europos šalyse. Siūlomas sprendimas „Energija kaip paslauga“ reikalauja labai mažų pradinių pramonės energijos vartotojų investicijų, o tai reiškia, kad jį galima išplėsti ir taikyti daugelyje pramonės šakų, užtikrinant didelį energijos sąnaudų sumažinimą ir galimybę 100  proc. energijos poreikio patenkinti naudojant atsinaujinančiąją elektros energiją. Siūlomas sprendimas gali būti lengvai pritaikomas prie konkrečios šalies reguliavimo sistemos, be to, jis suteikia galimybių ateityje teikti papildomas paslaugas, susijusias su energijos sąnaudų mažinimu ir energijos tiekimo saugumu.

  Skaityti daugiau

Finansuojama
Europos Sąjungos

Projektą „InnoSolveGreen“ finansavo Europos Sąjunga pagal Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) Inovacijų fondo 2021  m. mažos apimties kvietimą. Projektas – 101103011 - InnoSolveGreen - INNOVFUND-2021-SSC.

Norite sužinoti daugiau?
Susisiekite su mumis jau šiandien!