Biodujų gamyba – kuriame švarią ir ekologišką energetiką!

Biodujų potencialas yra didžiulis – tai gali būti viena iš pagrindinių atsinaujinančios energijos jėgų, skatinančių ekonomiką judėti link ekologiškos ir švarios ateities. „Green Genius“ siekia būti šio pokyčio dalimi, pasitelkdama geriausią biodujų sektoriaus praktiką.

Biodujos yra žiedinės ekonomikos pavyzdys

Iš bioskaidžių žaliavų gaminame žaliąją elektros energiją ir sprendžiame aplinkosaugos problemas. Proceso metu išgaunamos organinės trąšos yra vertingas produktas – jos yra bekvapės ir itin naudingos ūkininkams.

Skaityti daugiau

Biodujų jėgainėse naudojamos įvairios organinės žaliavos: ūkinės kilmės (pvz.: kukurūzų silosas, grūdai, pasėliai), maisto atliekos (nebetinkami vartoti maisto produktai iš parduotuvių, iš verslo centrų ir gamyklų), mėšlas ir nuotekų dumblas. Visa tai fermentuojama – dar šį procesą galima pavadinti anaerobiniu pūdymu.

Anaerobinis pūdymas – tai tvarus procesas be deguonies, kurio metu mikroorganizmai skaido organines medžiagas į atsinaujinančią energiją (biodujas) ir aukštos kokybės trąšas (digestatą).

Biodujos naudojamos elektros ir šilumos energijos gamybai. Jos taip pat gali būti išvalytos iki biometano, kurį galima tiekti į dujų tinklą.

Biodujos yra puikus žiedinės ekonomikos pavyzdys, nes gaminamos iš žaliavos, kuri jau nebetinkama gyventojams naudoti, o gyventojams grįžta galutinis produktas – elektros ir šilumos energija bei organinės trąšos.
Read less

Biodujų nauda

Pigesnis atliekų perdirbimas

Žalioji elektra

Pigesnės šildymo galimybės

Efektyvus resursų išnaudojimas

Kaip tai veikia?

„Green Genius“ šiuo metu valdo 20 MW galios 19 biodujų jėgainių. Per 2021 metus biodujų jėgainės pagamino daugiau nei 160 GWh žaliosios elektros energijos, kuri prisideda prie švaresnės ateities.

Įmonė plečia savo biodujų projektų portfelį Lenkijoje.

Kviečiame pažiūrėti, kaip veikia moderniausia biodujų jėgainė Baltijos šalyse.

D.U.K.