Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Green Genius įmonės, vystančios atsinaujinančios energetikos projektus, (toliau- Mes, Green Genius) vertiname ir saugome asmens duomenų privatumą, todėl šioje politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame išsamią informaciją, kaip tvarkome fizinių asmenų (toliau– Jūs, Duomenų subjektai) asmens duomenis.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje pateikiame svarbiausią susistemintą informaciją apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, t. y. kokius asmens duomenis renkame, kaip ir kokiais tikslais juos naudojame, kokiais teisiniais pagrindais juos tvarkome, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, taip pat mūsų pareigas tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

Privatumo politika yra nuolat kintantis dokumentas, todėl mes ją esant poreikiui galime tobulinti, keisti, naujinti, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Svetainėje, kur visuomet rasite naujausią Privatumo politikos versiją. Nauja Politikos versija įsigalioja nuo jos patalpinimo į Svetainę dienos.

Paskutiniai Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2024 m. gegužės 30 d.

Ankstesnė Privatumo politikos versija pasiekiama čia: Privatumo politika iki 2024 m. gegužės 29 d.

SĄVOKOS

 • Svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu greengenius.com.
 • Taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys teisės aktai – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (BDAR) ir kiti privalomi Europos Sąjungos bei jos valstybių narių (įskaitant Lietuvos Respubliką) teisės aktai, taikytini Asmens duomenų tvarkymui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, genetinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

MŪSŲ KONTAKTAI

Jūsų duomenų valdytojas yra:

Tarptautinis biuras UAB „Green Genius“

Įm. k.:  302841738

Būveinės adresas: Ozo g. 10A, Vilnius, LT-04326, Lietuva

Tel. nr., el. paštas:  +370 655 45222, info@greengenius.com.
Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

Lenkija „Green Genius“ Sp. z o.o.
Įmonės kodas: 561031

Būveinės adresas: ul. Ludwika Waryńskiego 3a, 00-645 Waršuva
Tel. nr., el. paštas:  office@greengenius.pl, +48 537 537 326

Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

Rumunija „Green Genius Romania“ S.R.L.

Įmonės kodas: 42482240

Adresas:  Bukarekštas, Str C.A. Rosetti, nr 17, 3 aukštas ,  305 kabinetas, 2 sektorius,  020011,

Tel. nr., el. paštas: romania@greengenius.eu  +40 (721) 755 000
Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

 

Ispanija „Green Genius Development Spain“ S.L.

Įmonės kodas: B87772844
Adresas: Orense 11 Planta 2 Puerta H 28020 Madridas
El. paštas, tel. nr.: espana@greengenius.com, +34 680 520 914.
Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

Italy „Green Genius Italy“ S.r.l.

Įmonės kodas: 13908821005

Adresas: CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 49 CAP 20121, Milanas, Italija
El. paštas: italia@greengenius.it
Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

Olandija „Green Genius International“ B.V.
Įmonės kodas:  66202213

„Green Genius Global“ B.V.,
Įmonės kodas: 73583952

Adresas: Fred. Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdamas, Olandija

Telefonas:  + 31 (20) 3690943

Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

 

Ukraine „GREEN GENIUS UKRAINE“

Įmonės kodas: 43310929

Adresas: 52, Bogdana Khmelnitskogo  Str., 01030, Kyjivas, Ukraina, biuras 610
El.paštas, telefonas: kiev@greengenius.eu, +38(066)7229569

Duomenų apsaugos pareigūnas:  dpo@modus.group.

 

 

   

 

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums siunčiant mums užklausas per Svetainėje esančias kontaktų formas ar nurodytais el. paštais, sudarant bendradarbiavimo, nuomos ar kt. sutartis. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai tai būtina Mūsų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, Mes gauname/ renkame informaciją iš kitų šaltinių:

 • viešųjų registrų pagal su valstybiniais registrų centrais sudarytas duomenų teikimo sutartis;
 • kitų oficialių institucijų (pvz. savivaldybių) ar asmenų;
 • interneto/ ryšio paslaugų teikėjų – kai lankotės Interneto svetainėje, patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir kt.;
 • kitų grupės, kuriai priklauso Green Genius, įmonių;

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Tikslas- Interneto svetainės administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas.

Asmens duomenų kategorijos- slapukų pagalba surenkama informacija.

 

Slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus (įskaitant ir konkrečius naudojamus slapukus ir jų saugojimo terminus) reglamentuoja Slapukų politika, kurią galite rasti kiekvieno puslapio apačioje.

Tikslas- Socialinių žiniasklaidos priemonių valdymas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- Jūsų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija, kuria pasidalinate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose.

 

Green Genius turi socialinių tinklų paskyras, kuriose keliama aktuali informacija, susijusi su įmonės prekės ženklu. Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra Mūsų paskyra, Privatumo politika ir taisyklės.  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis:

Linkedin privatumo pranešimas- https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Facebook privatumo pranešimas-  https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Instagram privatumo pranešimas- https://help.instagram.com/155833707900388;

YouTube privatumo pranešimas- https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Tikslas– Jūsų Interneto svetainėje užpildytų užklausų administravimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, papildoma informacija ir dokumentai, kuriuos pateikiate.

Duomenų saugojimo terminas- 2 metai nuo Jūsų pateiktos užklausos išsprendimo.

Tikslas- Renginių organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- el. pašto adresas, atvaizdas, jei renginys yra filmuojamas ir fotografuojamas.

Asmens duomenų saugojimo terminas- 2 metai.

Tikslas- Žemės nuomos sutarčių sudarymas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- nuomininko vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, NTR išraše esanti informacija apie nuomojamą turtą.

Asmens duomenų saugojimo terminas- 10 metų po nuomos sutarties nutraukimo.

Tikslas- Gretimų žemės sklypų savininkų informavimas/ sutikimų rinkimas dėl planuojamų/ vykdomų energetikos projektų.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas.

Asmens duomenų kategorijos- savininkų vardas, pavardė, gyv. vietos adresas, kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris.

Asmens duomenų saugojimo terminas- projekto vystymo metu.

Tikslas- Santykių su tiekėjais palaikymas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas.

Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, pareigos, įmonė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Asmens duomenų saugojimo terminas– iki sutarties pabaigos.

Tikslas- atrankos į laisvas darbo vietas organizavimas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas– sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas; teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

 

Dėmesio! Visa informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama kandidatų privatumo politikoje: https://greengenius.com/lt/kandidatu-privatumo-politika/.

Tikslas- vaizdo stebėjimas mūsų teritorijose ir patalpose siekiant užtikrinti turto apsaugą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas.

Asmens duomenų kategorijos- į stebėjimo kamerų lauką patekusių asmenų atvaizdas. Vaizdai įrašomi be garso.

Duomenų saugojimo terminas– 30 dienų.

 

KAM PERDUODAME DUOMENIS?

Tam tikrais atvejais (pvz. siekiant užtikrinti mūsų veiklos tęstinumą, suteikti Jums paslaugas, įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ar apginti savo teisėtus interesus) mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams, teisininkams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;

DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Kiekvienu atveju, jeigu reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją garantinio aptarnavimo ir (ar) kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos); (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros); (iii) laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Taikytinų duomenų privatumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės apima, bet neapsiriboja:

 • griežtą prieigos kontrolę, užtikrinamą „būtina žinoti“ principu;
 • konfidencialumo susitarimų sudarymą su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;
 • periodinį mokymų duomenų apsaugos ir informacijos saugos temomis organizavimą;
 • vidinių duomenų apsaugos procedūrų dokumentavimą ir įgyvendinimą;
 • duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą;

KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais arba jei turite priežasčių manyti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, tuomet Jūs kaip duomenų subjektas turite šias BDAR numatytas teises:

 • Teisę žinoti – žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę susipažinti – gauti patvirtinimą ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip yra, prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • Teisę ištaisyti – prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • Teisę nesutikti – nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • Teisę atšaukti savo sutikimą – atvejais, kai duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu;
 • Teisę apriboti – prašyti, kad konkrečiam laikotarpiui būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • Teisę ištrinti duomenis/būti pamirštam – prašyti, kad būtų ištrinti tie asmens duomenys kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Teisę perkelti – gauti savo asmens duomenis, susistemintu kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • Teisę skųsti – pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

Savo teises galite įgyvendinti teikiant mums prašymą Privatumo politikos viršuje nurodytais kontaktais.

Pateikiant prašymą, Jūs kaip duomenų subjektas, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš žemiau nurodytų būdų:

 • jei teikiate prašymą Mūsų darbuotojui, kartu turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei teikiate prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • jei teikiate prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinti turite elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami dar pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Jūsų prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

AR GALITE NETEIKTI SAVO ASMENS DUOMENŲ IR/AR NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant operatyviai ir tinkamai vykdyti veiklą bei reaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus. Jums nepateikus savo duomenų, mes negalėsime tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja mūsų veikimo.

PRIVATUMO POLITIKOS PABAIGA