Organinių atliekų

perdirbimas

Pratęskite kavos tirščių ir maisto likučių kelionę bei padėkite jiems virsti žaliąja elektros ir šilumos energija

Kaip tai veikia?

Rūšiavimas
Darbuotojai rūšiuoja kavos ir arbatos tirščius bei biure susidariusias maisto atliekas
Išvežimas
Mes rūpinamės jų išvežimu
Perdirbimas
Biodujų jėgainėje perdirbame tirščius ir maisto atliekas į žaliąją energiją
Panaudojimas
Organinės atliekos žaliosios energijos ir trąšų pavidalu grįžta į vartojimo grandinę

Kodėl verta tai daryti?

Šiuo metu kavos tirščiai ir maisto atliekos yra išmetamos kartu su mišriomis atliekomis ir bendru srautu keliauja į sąvartynus. Pūdamos atviroje erdvėje, jos skleidžia šiltnamio efektą skatinančias dujas (CH4, CO2 ir kt.). Tuo tarpu mes organines bioskaidžias atliekas paverčiame biodujomis.

Tiesioginė nauda Jums

Prisidedate prie savo komandos aplinkosauginio švietimo

Tvarumas gali tapti papildomu akcentu jūsų verslo komunikacijoje

Žaliosios iniciatyvos, socialinė atsakomybė – stiprus darbdavio įvaizdžio elementas

Ekskursijos į biodujų jėgainę (kartą per metus)

Organinės trąšos, susidarančios kaip likutinis produktas biodujų gamybos procese, gali būti panaudotos jūsų biuro augmenijai

Pasirūpinsime dalomąja medžiaga apie tvarumą, specialiais lipdukais prie organinių atliekų surinkimo punktų

Rūšiuodami bei perduodami mums atliekas, jūs:

Prisidedate prie žaliosios energijos gamybos
Padedate kovoti su klimato kaita
Stiprinate Lietuvos energetinę nepriklausomybę

Mumis pasitiki:

D.U.K.