Możliwość współpracy

Możliwość współpracy

Właściciele gruntu

Rozwijamy elektrownie fotowoltaiczne w całej Polsce, dlatego jesteśmy zainteresowani dzierżawą gruntów pod rozwijane projekty.

Pod dzierżawę szukamy gruntów, które spełniają poniższe warunki:

  • Powierzchnia od 2 ha;
  • Minimalna szerokość działki 50 m;
  • Linia elektroenergetyczna lub stacja elektroenergetyczna w pobliżu;
  • Teren niezalewowy, niezadrzewiony, bez rowów melioracyjnych;
  • Klasa gleby: IV, V, VI;
  • Dostęp do drogi publicznej;
  • Brak obszarów Natura 2000;
  • Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub MPZP, który uwzględnia możliwość postawienia farmy PV, działalność rolniczą i przemysłową;
  • Teren płaski lub nachylony w kierunku południowym.

Za dzierżawę płacimy atrakcyjną sumę, która zależna jest od warunków na danym gruncie. Oferujemy długoterminowy, nie krótszy niż 29 lat okres dzierżawy.

Każdy przypadek jest inny, dlatego do każdej z działek podchodzimy indywidualnie. Masz wątpliwości czy Twoja działka się nadaje lub masz inne pytania? Odezwij się do nas!

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy

Finansowanie projektów

Szybki rozwój na arenie międzynarodowej oraz wysokiej jakości projekty wzmacniają naszą pozycję i reputację w całej Europie. Nawiązaliśmy już udane relacje z międzynarodowymi bankami, instytucjami finansowymi i funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy otwarci na oferty dotyczące finansowania projektów. Nasz doświadczony zespół udziela wszystkich aktualnych informacji.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy

Rozwijanie projektów

Jesteśmy otwarci na nawiązywanie wieloletniej, wzajemnie korzystnej współpracy na rzecz rozwoju. Współpracujemy z deweloperami projektów oraz firmami świadczącymi usługi z zakresu inżynierii, przetargów i budownictwa. Kupujemy też urządzenia i podwykonawstwa. Dzięki temu jesteśmy profesjonalni i elastyczni, możemy pomyślnie przejmować i kończyć już rozpoczęte projekty, czy realizować projekty od początku w całości.

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy

Konsultanci

Ponieważ projekty fotowoltaiczne wymagają know-how z wielu różnych złożonych obszarów, cenimy sobie i stale poszukujemy współpracy z konsultantami, aby być pewnym, że proces realizacji przebiegnie sprawnie od samego początku do uruchomienia i obsługi instalacji fotowoltaicznych.