Lider energii odnawialnej

Rozwijamy:

Energię słoneczną 

Energię biogazową 

Energię wiatrową

Energię wodorową

Najważniejsze liczby

1,5 GW

Zaplanowanych projektów

<399 GWh

Wyprodukowanej energii

<335 k

Ton emisji CO2 zaoszczędzonych rocznie

445 mln €

Zainwestowanych w ciągu ostatnich 5 lat

Green Genius

Każda zmiana to wzięcie odpowiedzialności za przyszłość. Poznaj naszą historię i dowiedz się więcej jak wspieramy zrównoważony rozwój.

Osiągnięcia 2021

Raport biznesowy

Portfolio projektów 

Do 2025 roku zbudujemy 1,5 GW. Zobacz jak wyglądają nasze najbliższe plany. 

Dowiedz się więcej
Informacje prasowe

Green Genius pozyskał ponad 175 mln złotych (38,5 mln EUR) na budowę farm słonecznych o mocy 66 MW w Polsce

Green Genius i Sequoia Investment Management Company Limited („Sequoia”), działająca jako doradca inwestycyjny w imieniu Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited, zawarły umowę na kwotę 175 mln złotych (tj. 38,5 mln EUR), której celem jest sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o mocy 66 MW. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania naszej pierwszej transakcji finansowania z firmą Sequoia. Połączenie dotychczasowych osiągnięć Green Genius i finansowania Sequoia przyczyni się do zwiększenia produkcji zielonej i niezależnej energii w regionie – mówi Rokas Bancevičius, dyrektor finansowy w Green Genius. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sfinalizowania naszej pierwszej transakcji finansowania z Green Genius na budowę 66 MW energii słonecznej w Polsce. Sfinalizowanie tej transakcji rozszerza nasze inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii, a także zwiększa zasięg geograficzny naszej działalności w ważnym momencie – mówi Dolf Kohnhorst, partner w Sequoia. Green Genius, deweloper energii odnawialnej działający w 8 krajach europejskich, planuje zakończyć budowę elektrowni o mocy 66 MW w Polsce na początku 2023 roku. Jest to pierwsze finansowanie dłużne pomiędzy Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, notowaną na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, a Green Genius. Od 2019 roku firma Green Genius zrealizowała w Polsce już trzy projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 128,1 MW.

Green Genius pozyskał ponad 175 mln złotych (38,5 mln EUR) na budowę farm słonecznych o mocy 66 MW w Polsce Green Genius i Sequoia Investment Management Company Limited („Sequoia”), działająca jako doradca inwestycyjny w imieniu Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited, zawarły umowę na kwotę 175 mln złotych (tj. 38,5 mln EUR), której celem jest sfinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce o mocy 66 MW. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania naszej pierwszej transakcji finansowania z firmą Sequoia. Połączenie dotychczasowych osiągnięć Green Genius i finansowania Sequoia przyczyni się do zwiększenia produkcji zielonej i niezależnej energii w regionie – mówi Rokas Bancevičius, dyrektor finansowy w Green Genius. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sfinalizowania naszej pierwszej transakcji finansowania z Green Genius na budowę 66 MW energii słonecznej w Polsce. Sfinalizowanie tej transakcji rozszerza nasze inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii, a także zwiększa zasięg geograficzny naszej działalności w ważnym momencie – mówi Dolf Kohnhorst, partner w Sequoia. Green Genius, deweloper energii odnawialnej działający w 8 krajach europejskich, planuje zakończyć budowę elektrowni o mocy 66 MW w Polsce na początku 2023 roku. Jest to pierwsze finansowanie dłużne pomiędzy Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, notowaną na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, a Green Genius. Od 2019 roku firma Green Genius zrealizowała w Polsce już trzy projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 128,1 MW. Polenergia i Green Genius łączą siły na rzecz rozwoju litewskiej morskiej energetyki wiatrowej Polenergia wspólnie z Modus Energy AB będzie rozwijać projekty energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim w regionie litewskiego morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej. Zawarta umowa inwestycyjna zakłada utworzenie spółki celowej, współkontrolowanej przez Green Genius, która będzie pełniła rolę lokalnego partnera Polenergii na litewskim rynku. Warunkiem wykonania umowy inwestycyjnej jest uzyskanie zgody przez właściwy organ ochrony konkurencji, a także zawarcie umowy wspólników pomiędzy Polenergią i Green Genius na mocy, której powołana zostanie spółka joint venture realizująca bałtycki projekt w Litwie. „To historyczna chwila, bo wszystko wokół dzieje się w cieniu wojny za naszą wschodnią granicą, a nasze serca pozostają z osobami, które cierpią. Teraz jednak jak nigdy przedtem widzimy konieczność pokazania światu, że wzmocnienie gospodarek tej części Europy jest dziejową koniecznością. W ten sposób chcemy podkreślić strategiczne znaczenie współpracy transgranicznej i udowodnić, że energia wiatrowa nie jest już energią alternatywną, ale energią tradycyjną, która pozwoli zbudować niezależność energetyczną” – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii. „Już nie z każdym rokiem, a wręcz z każdym dniem rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii. Aby dokonać konkretnych zmian na rzecz niezależności energetycznej w regionie, a także zrównoważonego rozwoju, musimy działać szybciej i mądrzej. Dlatego jestem bardzo zadowolony z nawiązania współpracy, która może zapewnić efektywność i korzyści dla całego rynku energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego” – dodaje Ruslanas Sklepowicz, Prezes Green Genius. Połączenie sił Polenergii posiadającej bardzo dobre zrozumienie uwarunkowań inwestycyjnych w Europie Centralnej z Green Genius posiadającą wiedzę o lokalnych regulacjach, znajomość kluczowych interesariuszy oraz doświadczenie w rozwoju projektów energetycznych na litewskim rynku, pozwoli wypracować optymalną strategię wejścia na nowy rynek oraz optymalną organizację spółki joint venture i tym samym wypracować konkurencyjne założenia techniczne i biznesowe morskiego projektu w Litwie. Współpraca przewiduje również analizy rozwoju litewskich regulacji zmierzających do przyjęcia ram prawnych rozwoju i budowy morskich farm wiatrowych oraz podejmowanie dalszych działań, na podstawie ustalonego przez strony harmonogramu i w oparciu o uzgodnione kryteria inwestycyjne. „Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie projekty morskich farm wiatrowych są przedsięwzięciami złożonymi i przyciągają zainteresowanie licznej konkurencji. Wierzymy jednak, że wspólnie z Green Genius, wykorzystując połączony potencjał obu grup kapitałowych, jesteśmy w stanie zbudować model biznesowy, który zapewni nam sukces na litewskim rynku” – dodaje dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii. Współpraca z Grupą Modus dysponującą jednym z najbardziej sprawnych i doświadczonych zespołów sprawiła, że pierwsze zagraniczne plany Polenergii w zakresie generacji odnawialnej dotyczą inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy projekt morski, który powstanie na Litwie do 2030 roku będzie miał moc około 700 MW. Green Genius zainwestuje ponad 100 mln euro w farmy wiatrowe Green Genius, deweloper odnawialnych źródeł energii, podpisał umowę zakupu projektu farmy wiatrowej na Litwie. Będzie miała ona 85 MW, co stanowi około 13 proc. obecnych mocy zainstalowanych wszystkich elektrowni wiatrowych na Litwie. Projekt powstanie bez wsparcia w postaci dopłat ze strony państwa, a firma zainwestuje w jego rozwój ponad 100 mln euro. Wyprodukowana energia będzie sprzedawana bezpośrednio odbiorcom biznesowym na Litwie, co pozwoli na zaoszczędzenie emisji 130 tys. ton CO2 rocznie.   Inwestycja posiada już wszystkie niezbędne zgody i jest obecnie na etapie prac projektowych. W pierwszej połowie roku wybrany zostanie dostawca turbin, których budowa będzie prowadzona kilku etapowo latem 2024 roku. Planowana moc pojedynczej turbiny przekroczy 5MW. Co ważne wokół farmy wiatrowej dalej będzie możliwe prowadzenie działalności rolnej. Zakontraktowane turbiny powstaną przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu będą ekstremalnie ciche, a ich barwa zbliżona do naturalnych kolorów, tak żeby farma wiatrowa mogła wtopić się w otoczenie.   – Działamy już ponad 10 lat, ale teraz wykonaliśmy pierwszy krok w energetyce wiatrowej. Dbamy o „czystą przyszłość”, dlatego oferujemy odbiorcom prąd pochodzący z połączenia kilku odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy niezwykle szczęśliwy, że możemy przeprowadzić tak dużą inwestycję na Litwie. Green Genius pomaga konsumentom ograniczać zanieczyszczenie środowiska oferując im dostęp do energii pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych i zdywersyfikowanych źródeł energii – mówi Ruslan Sklepovič, CEO w Green Genius.   Litwa zobowiązała się pokryć połowę krajowego zapotrzebowania na energię w 2050 roku z lądowych i morskich farm wiatrowych. –  Żeby osiągnąć niezależność energetyczną i stabilność cen prądu Litwa musi rozwijać szybko odnawialne źródła energii. Zarówno wiatr i słońce, a w przyszłości również wodór to obszary, na których musimy się skupić. To niezwykle satysfakcjonujące, że Green Genius swoje pierwsze kroki w energetyce wiatrowej wykonuje właśnie na Litwie – mówi dr Darius Biekša Wind and Green Hydrogen Business Manager w Green Genius.  Nabyty projekt farmy wiatrowej przyczyni się do realizacji założonego przez firmę celu budowy 1,5 GW mocy ze słońca, biogazu, wiatru, które mają powstać do 2025 na wszystkich rynkach. Jak zapewnia dr Darius Biekša, Green Genius planuje dalszy rozwój w obszarze energetyki wiatrowej również w Polsce i na Łotwie. W 2024 roku firma zamierza uruchomić pilotażowe projekty zielonego wodoru oraz magazynowania energii.   Informacje prasowe

Nasi partnerzy