Portfolio

Zrealizowane projekty

Transakcje sprzedaży 

Polska PV

194 MW

Hiszpania PV

151 MW

Litwa PV

70 MW

Włochy PV

70 MW

Ukraina PV

13 MW

Funkcjonujące

Polska PV

6 MW

Ukraina PV

33 MW

Litwa biogaz

10 MW

Polska biogaz

1 MW

Portfolio PV

Etap rozwoju

Włochy

673 MW

Polska

443 MW

Litwa

386 MW

Hiszpania

55 MW

Rumunia

20 MW

RTB

Łotwa

125 MW

Litwa

35 MW

Rumunia

10 MW

W budowie

Litwa

82 MW

Polska

69 MW

Portfolio wiatr

Projekty wiatrowe

Rozwój

664 MW

Budowa

63 MW