Farma słoneczna na Białorusi

Moc kolektorów: 5,7 MW
Ilość wytwarzanej zielonej energii: 5700 MWh w ciągu roku
Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 5000 t
Projekt wykonany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Inne projekty

Browar: Carlsberg’s Svyturys Utenos Alus

Do zamontowania największej instalacji fotowoltaicznej na Litwie potrzebne było 3 703  moduły słoneczne i 20 km kabli. Leżąc wygodnie na dachu słynnego browaru w Utenie, instalacja wytwarza 1 MW energii – taka ilość wystarcza do zasilenia 164 domów. Moc instalacji: 1 MW Zapotrzebowanie na energię: energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną pokrywa 10% całej energii zużywanej przez ...