Elektrownia słoneczna na Ukrainie, rejon żytomierski

Moc kolektorów: 33 MW
Rozmiar inwestycji: 33 mln. euro
Ilość wytwarzanej zielonej energii: 36 750 MWh w ciągu roku
Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 31 500 t

Projekt wykonany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Inne projekty

Litwa: 13 farm słonecznych

Łączna moc kolektorów na Litwie: 5,5 MW Ilość wytwarzanej zielonej energii: 5509 MWh w ciągu roku Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 4000 t