Czy mogę korzystać z gruntu przy dzierżawie ziemi pod farmę paneli słonecznych?

Zielona energia czerpana z fotowoltaiki rozgościła się w Polsce na dobre, o czym świadczy podsumowanie ARE. W końcówce listopada 2022 moc zainstalowana wyniosła blisko 12 GW, co czyni fotowoltaikę najmocniejszym źródłem OZE. Na naszych oczach odbywa się obecnie kolejna fotowoltaiczna rewolucja. W całej Polsce powstają setki wielkoobszarowych instalacji fotowoltaicznych. Inwestorzy budują na gruntach rolnych farmy słoneczne o znacznie większej mocy niż domowe instalacje, sięgającej kilku, a niekiedy nawet kilkudziesięciu megawatów.

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę stała się szansą na uzyskanie pasywnego dochodu bez inwestycji dla posiadaczy ziemi o klasie bonitacyjnej IV, V i VI. Wydzierżawienie działki inwestorowi oznacza stały przychód powiększany corocznie o inflację i czerpany przez 29 lat. Gdy inwestor interesuje się ziemią, potencjalni wydzierżawiający zastanawiają się, jak długo korzystanie z gruntu, na przykład w celu dokończenia działalności rolnej będzie możliwe po podpisaniu umowy. W ostatnim czasie otrzymujemy wiele podobnych pytań, dlatego dziś opiszemy, jak szybko powstaje farma paneli słonecznych i jak długo korzystanie z gruntu przez jego właściciela jest możliwe, zanim budowa się rozpocznie.

Na jakiej działce może powstać farma paneli słonecznych?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę jest możliwa gdy ziemia ma odpowiednią charakterystykę. Wymagania nie są wygórowane. W Green Genius interesują nas tereny o powierzchni przynajmniej dwóch hektarów i szerokości 50 m, klasie gleby: IV, V lub VI. Najlepiej, żeby teren nie leżał na obszarze Natury 2000, ani był chroniony w inny sposób, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może natomiast wykluczać budowy farmy paneli słonecznych. Ważnym atutem działki jest bliskość sieci elektroenergetycznej.

Jeśli teren spełnia takie wymagania, chętnie przeprowadzamy jego bezpłatny audyt, a następnie podpisujemy z właścicielem umowę dzierżawy, która umożliwia nam korzystanie z gruntu przez 29 lat do budowy farmy paneli słonecznych.

Z jakimi formalnościami wiąże się budowa farmy fotowoltaicznej?

Wybór działki stanowi dopiero pierwszy krok złożonego procesu, którego zwieńczenie stanowi farma paneli słonecznych. Zanim budowa, a nawet etap projektowy się rozpoczną, inwestora czeka wiele formalności, takich jak:

Komplet zezwoleń daje inwestorowi zielone światło, jednak farma paneli słonecznych nie powstaje od razu. W kolejnym etapie zespół odpowiedzialny za budowę tworzy projekt wykonawczy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał dzierżawionego gruntu, innymi słowy wyprodukować jak najwięcej energii elektrycznej na dostępnej powierzchni. Dopiero wówczas budowa może się rozpocząć i w całym złożonym procesie wraz z przygotowaniem i ogrodzeniem gruntu stanowi bodaj najkrótszy etap. Od podpisania umowy z wydzierżawiającym do czasu rozpoczęcia budowy nierzadko mijają nawet dwa lata.

farma słoneczna

Co dzieje się z działką, zanim powstanie na niej farma paneli słonecznych?

Ziemia leżąca odłogiem stanowi przykry widok, również z ekonomicznego punktu widzenia. W Green Genius nie mamy zamiaru blokować naszych partnerów, którzy zdecydowali się na wydzierżawienie ziemi pod farmę paneli słonecznych.

Z tego względu dopóki budowa się nie rozpocznie, korzystanie z gruntu na przykład w celu prowadzenia działalności rolnej, choćby dokończenia żniw, jest możliwe. Ponadto doskonale wiemy, że prowadzenie działalności rolnej odbywa się wedle ściśle określonego kalendarza i wiąże się z nakładami finansowymi. Dlatego dostosowujemy się do okoliczności. Zależy nam na informowaniu wydzierżawiających o przewidywanym terminie rozpoczęcia budowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Mając to na uwadze, w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji farmy słonecznej, pokrywamy część ewentualnych kosztów związanych z obsianiem gruntu: koszty ziemi, nasion czy nawozu.

Jak długo korzystanie z gruntu jest możliwe po podpisaniu umowy z dzierżawcą?

Trudno jednoznacznie określić, jak szybko farma paneli słonecznych może powstać na danym terenie. Chociaż mamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji i zależy nam na czasie, tempo rozpatrywania składanych wniosków jest odmienne w poszczególnych urzędach. Projekt wykonawczy także nie powstaje z dnia na dzień, a nasi inżynierowie muszą dokonać niezbędnych pomiarów, aby dopracować rozmieszczenie infrastruktury, a tym samym efektywność farmy paneli słonecznych. W efekcie korzystanie z gruntu przez wydzierżawiającego jest możliwe w okresie od kilkunastu miesięcy do nawet trzech lat od daty podpisania umowy.

Jednocześnie warto pamiętać, że rynkowe realia nie zawsze są w pełni kompatybilne z powierzchnią i ukształtowaniem terenu, jakim dysponuje właściciel. W praktyce część ziemi nie zostanie wykorzystana pod budowę farmy słonecznej i towarzyszącej jej infrastruktury. Korzystanie z gruntu, który ostatecznie nie zostanie przeznaczony na elektrownię i ogrodzony jest więc możliwe przez cały okres trwania umowy.

Dlaczego dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę jest opłacalna?

Dzierżawa ziemi pod farmę paneli słonecznych stanowi ciekawą alternatywę dla jej właściciela. Korzystanie z gruntu do działalności rolnej wiąże się z ryzykiem wynikającym z pogody i rynkowych zawirowań, szczególnie przy klasach grunu IV, V i VI. Umowa dzierżawy oznacza natomiast stały dochód, co roku waloryzowany o stopę inflacji oraz podlegający dziedziczeniu bez kosztów inwestycji i jakichkolwiek formalności.

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...