Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.  
Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu  
z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w biometanownie na innych rynkach, w tym w Polsce.  

Działający w sektorze OZE Green Genius jest właścicielem największego portfolio biogazowni w krajach bałtyckich. Spośród 11 funkcjonujących na Litwie zakładów 7 zostanie zmodernizowanych, aby  były gotowe do produkcji biometanu. W ciągu dwóch lat powstanie również kolejny, ósmy zakład. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 35 milionów euro. 

„Litewskie prawo przewiduje zastosowanie uproszczonych procedur środowiskowych, sprzyjając szybkiemu rozwojowi sektora OZE. Trwają one zwykle około 4-6 miesięcy, dzięki czemu możemy znacznie skrócić czas realizacji projektów i dynamiczniej realizować inwestycje w źródła odnawialne. Dla porównania w Polsce przy obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko czas rozwoju projektu wydłuża się nawet od jednego do dwóch lat” – tłumaczy prezes Green Genius, Ruslanas Sklepowicz. 

Mimo odmiennych rozwiązań prawnych, Green Genius planuje inwestycje w biometanownie również w Polsce. Od roku w Turowcu na Lubelszczyźnie pracuje biogazownia Green Genius o mocy
prawie 1 MW.  Firma jest też we wstępnej fazie rozwoju kolejnych zakładów, tym razem przeznaczonych do wytwarzania biometanu.  

Inwestycje w biometanownie niosą za sobą szereg korzyści: przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych wspierając realizację celów klimatycznych, a jednocześnie wykorzystują odpady rolnicze zwiększając rentowność tego sektora gospodarki. Działanie biometanowni poprawia też dywersyfikację i bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ redukuje zapotrzebowanie lokalnych gospodarek na paliwa kopalne sprowadzane z zagranicy. Biometanownie tworzą większą
w porównaniu z innymi OZE wartość dla lokalnej społeczności – wpływają pozytywnie na jakość powietrza i warunki życia oraz tworzą lokalne miejsca pracy. 

„Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku energii, które kazały nam na nowo spojrzeć
na perspektywy branży biometanu. Agresja Rosji na Ukrainę na nowo zdefiniowała postulat zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz budowy i rozwoju własnych źródeł energii.
To kluczowe z perspektywy całej Unii Europejskiej, by zastąpić sprowadzany, naturalny gaz własnym surowcem. Dodatkowo konieczność realizacji celów środowiskowych w transporcie tworzy nowe perspektywy wykorzystania biometanu również w tym sektorze gospodarki” – dodaje Ruslanas Sklepowicz. 

Proces przekształcenia portfolio Green Genius na Litwie w kierunku produkcji biometanu rozpocznie się już w tym roku i potrwa dwa lata. Firma planuje, że w 2026 roku będzie wytwarzać około 150 GWh biometanu rocznie.  

Podobne teksty

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...

Green Genius i Respect Energy podpisały umowę PPA na 41 MW

Green Genius, spółka działająca w branży OZE na 8 europejskich rynkach, zawarła z Respect Energy umowę PPA na 41 MW, z czego 16 MW zostało zakontraktowanych na 5 lat, a pozostałych 25 MW na 10 lat. To druga umowa PPA między spółkami podpisana od października 2022 roku. Umowa będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. ...