Czy w trakcie trwania umowy będę otrzymywał(a) dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej?

Działalność rolnicza nigdy nie należała do łatwych biznesów. W dobie kryzysu ekonomicznego ryzyko z nią związane jest szczególnie odczuwalne. Nie bez znaczenia pozostają zmiany klimatyczne, które prowadzą do anomalii pogodowych, takich jak długotrwałe susze lub nawałnice. Wysokość plonów jest też ściśle uzależniona od zagrożeń w postaci chorób roślin, insektów i chwastów. Wydatki na środki ochrony roślin, jak również nawozy pochłaniają ogromną część budżetu. Między innymi z tych powodów rolnicy mogą liczyć na bezpośrednie dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej, których dystrybucją zajmuje się w Polsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie coraz więcej rolników dostrzega, że posiadaną ziemię można skapitalizować w inny sposób – poprzez dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę. Z tym rozwiązaniem wiąże się stały, pasywny dochód, uniezależniony od czynników zewnętrznych i czerpany przez 29 lat.

Czy rolnicy, którzy skorzystają z dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę, w trakcie trwania umowy mogą liczyć na dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej? Czy dzierżawa jest opłacalna, biorąc pod uwagę zasady przyznawania dopłat bezpośrednich? Wyjaśniamy!

Dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej – jak dużo mogą otrzymać rolnicy?

O dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej rolnicy mogą ubiegać się co roku od 15 marca. Z kolei 15 maja mija termin składania wniosków. Do 31 maja 2023 roku będzie natomiast możliwe dokonywanie we wnioskach korekt bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Kto może ubiegać się o dopłaty?

Szansę na uzyskanie wsparcia ma każdy aktywny rolnik, o ile prowadzi działalność rolniczą na tej właśnie ziemi, natomiast łączna powierzchnia posiadanych gruntów musi wynosić przynajmniej 1 hektar.

Kim jest aktywny rolnik?

Za aktywnego rolnika uznaje się automatycznie każdego, kto w poprzednim roku otrzymał dopłaty bezpośrednie nie przekraczające kwoty 5 000 euro. Pozostali właściciele ziemi będę musieli udowodnić, że prowadzona przez nich działalność rolnicza ma charakter przeważający lub czerpią z niej 1/3 swojego przychodu.

Kiedy dowiemy się jaka bedzie wysokość dopłat w nadchodzących latach?

Jak wysokie dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej przewiduje Ministerstwo Rolnictwa? Ostateczne sumy poznamy dopiero po zakończeniu składania wniosków. Na początku kwietnia MR opublikowało dopiero swoje szacunki dotyczące wysokości dopłat, wskazując na ich wzrost w kolejnych latach.

Szacowane dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej w roku 2023:

Oprócz tego niektórzy rolnicy mogą liczyć na wsparcie związane z produkcją, którego wysokość waha się zależnie od typu produkcji. Przykładowo dla konopi włóknistych wyniesie około 29,03 euro/ha, a dla pomidorów aż 550 euro/ha. W praktyce wysokość dopłat powinna sięgać od około 700 zł do ponad 3000 zł za hektar.

Czy w trakcie trwania umowy dzierżawy można otrzymywać dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej?

Wielu właścicieli ziemi w dobie rozwoju fotowoltaiki stoi przed trudną decyzją. Czy dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę jest dla nich optymalna finansowo? Prawo do otrzymywania dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej mają wyłącznie rolnicy, którzy rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą.

farma słoneczna

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę wiąże się z brakiem dopłat bezpośrednich. Na terenie inwestycji nie będzie przecież prowadzona działalność rolna. Ponadto według prawa dotyczy to jakiejkolwiek formy dzierżawy, ponieważ dopłaty przysługują posiadaczowi zależnemu, a więc dzierżawcy. Nie oznacza to jednak, że wydzierżawianie działki inwestorowi nie jest opłacalne.

Ile można zarobić na dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę?

W ostatnich latach w naszym kraju znacznie wzrosły wysokości czynszów z tytułu dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę. Obecnie właściciele ziemi, którzy zdecydują się na taki krok mogą uzyskać nawet 15 000 zł rocznie za 1 hektar. W większości przypadków, sumując potencjalny zysk z uzyskanych plonów i dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej, trudno osiągnąć tak wysoki przychód. A przecież dodatkowo nie jest on naznaczony wspomnianym we wstępie ryzykiem biznesowym.

Wyłączenie z dopłat dzierżawionych gruntów

Oprócz tego, dzierżawa działki pod fotowoltaikę rzadko dotyczy całej ziemi, jaką dysponuje właściciel. O ile teren, na którym powstanie farma słoneczna będzie wyłączony ze wsparcia finansowego, o tyle rolnik może ubiegać się o dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej z tytułu pozostałej posiadanej ziemi, na której prowadzi działalność rolną.

Stały dochód pasywny

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę to szansa na uzyskanie pasywnego dochodu. Właściciel ziemi nie ponosi żadnych kosztów, a czynsz jest bardzo korzystnie opodatkowany – dla większości rolników w ramach zryczałtowanego podatku od przychodu 8,5%. Umowa z wiarygodnym inwestorem pozwala zwaloryzować wysokość czynszu o inflację, co odbywa się w każdym kolejnym roku. Dochód z dzierżawy warto postrzegać z jeszcze innej perspektywy. To świetny sposób na dywersyfikację przychodu, który w rolnictwie jest przeciw zależny od wielu czynników.

Komu szczególnie opłaca się dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę?

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę jest opłacalna z punktu widzenia każdego rolnika, któremu zależy na pewnym zysku przez 29 lat. Wystarczy, że teren ma powierzchnię przynajmniej dwóch ha i szerokość 50 m, w pobliżu znajduje się sieć elektroenergetyczna, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza inwestycji, a ziemia nie leży na obszarach Natura 2000. Dopłaty do gruntów z Unii Europejskiej rzadko są w stanie wyrównać różnicę pomiędzy potencjalnym zyskiem z działalności rolniczej, a pewnym dochodem z tytułu dzierżawy.

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...