Na jakim gruncie może powstać farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna, z roku na rok, staje się coraz bardziej opłacalną inwestycją ze względu na spadające koszty zakupu technologii. W dodatku w naszym kraju nie brakuje miejsc wprost idealnie nadających się pod budowę takiej elektrowni. Niska klasa gruntu, która ogranicza opłacalność upraw rolnych, nie stanowi tu żadnej przeszkody, a jest wręcz atutem, którym charakteryzuje się idealna działka pod farmę fotowoltaiczną. W dodatku dzierżawa terenu pod farmę fotowoltaiczną stanowi bardzo opłacalną finansowo alternatywę wobec zalesienia nieużytku.

Nie oznacza to jednak, że taka nowoczesna elektrownia może powstać wszędzie, a wymagania są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w przypadku domowych instalacji fotowoltaicznych. Klasa gruntu nie jest jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, że działka nadaje się do inwestycji. Na jakim gruncie może powstać farma fotowoltaiczna zaprojektowana i wybudowana przez Green Genius?

1. Niska klasa gruntu

Jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których wybierasz się teren dla przyszłej inwestycji jest klasa gruntu. Optymalna działka pod fotowoltaikę znajduje się na nieużytkach. W grę wchodzi klasa gruntu o niskiej jakości gleby, to znaczy IV, V lub VI. Wybór nie jest przypadkowy. Właściciele takiego terenu bardzo często rezygnują z jego uprawy, gdyż słaba gleba w połączeniu z niepewnymi warunkami atmosferycznymi i fluktuacjami gospodarczymi sprawia, że działalność rolnicza staje się bardzo ryzykowna. Farmę fotowoltaiczna z oczywistych względów może powstać na każdej klasie gruntu.

Dotychczas rolnikom często opłacało się po prostu zalesienie takiej działki, gdyż mogli wówczas liczyć na wsparcie finansowe, które obejmowało:

Jednak dziś rolnicy znacznie chętniej decydują się na dzierżawę działki pod farmę fotowoltaiczną, ponieważ zapewnia to wyższy zysk, a także kapitalizację gruntów przez co najmniej 29 lat, bo tego wymaga inwestor, który ponosi koszty wybudowania farmy. Jest to więc pewny zysk, a w dodatku dziedziczony wraz z prawem do samego gruntu. Niska klasa gruntu nie jest dziś przeszkodą, aby czerpać pokaźne zyski ze swojej ziemi.

2. Wystarczająca powierzchnia i szerokość działki

Oczywiście niska klasa gruntu nie też jest jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, że działka nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Bardzo duże znaczenie ma powierzchnia działki, która powinna pomieścić wystarczająco dużo paneli PV, aby zapewnić elektrowni odpowiednio wysoką moc, a inwestycji opłacalność. W Green Genius działka pod farmę fotowoltaiczną powinna spełniać dwa kluczowe warunki w kwestii wielkości, a mianowicie:

Poza panelami PV na terenie działki pod farmę fotowoltaiczną muszą znaleźć się także inne urządzenia, przede wszystkim falowniki solarne, które przemieniają prąd stały w prąd zmienny przed jego trafieniem do sieci.

3. Odpowiednie ukształtowanie terenu i brak przeszkód terenowych

Polska leży w znacznej odległości od równika, co oznacza, że podobnie jak w innych krajach europejskich, ogniwa fotowoltaiczne osiągają swoją maksymalną wydajność, kiedy są skierowane na południe, a zadowalającą, gdy zostaną zwrócone na wschód lub zachód. Idealna działka pod farmę fotowoltaiczną musi więc zapewnić swobodę ustawienia paneli, dlatego na ten cel najlepiej nadają się grunty płaskie albo nachylone na południe. Drugim ważnym czynnikiem jest brak przeszkód terenowych. Działka pod farmę fotowoltaiczną nie może być zadrzewiona, a także powinna być pozbawiona rowów melioracyjnych. Ponadto farm solarnych nie buduje się na terenach zalewowych.

4. Możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Do kosztów całej inwestycji dolicza się koszty przyłączenia działki pod farmę fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej. Dlatego elektrownia solarna nie może powstać w odizolowanych od cywilizacji miejscach. Niezbędna jest znajdująca się w pobliżu stacja elektroenergetyczna lub linia elektroenergetyczna przebiegająca nieopodal działki.

5. Dostęp do drogi publicznej

Podobną rolę odgrywa swobodny dostęp do drogi publicznej. Bez niego obsługa farmy fotowoltaicznej byłaby znacznie utrudniona, ale przede wszystkim praktycznie uniemożliwiłoby to realizację inwestycji. Nawet niska klasa gruntu i inne sprzyjające czynniki nie są w stanie pokonać tej bariery.

6. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W wyborze działki pod farmę fotowoltaiczną pewną rolę odgrywa także Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja może odbyć się w miejscu, które nie posiada takiego planu, ale nie tylko. Jeśli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakłada możliwość postawienia farmy fotowoltaicznej, działalność rolniczą i przemysłową, inwestor ma zielone światło! Farma solarna nie może powstać na obszarach objętych programem Natura 2000.

Zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli nieużytków spełniających powyższe warunki, którzy są zainteresowani dzierżawą działki pod farmę fotowoltaiczną na transparentnych i korzystnych finansowo zasadach!

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...