W jakiej formie podpisywana jest umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy jest niezbędna, aby właściciele gruntów rolnych mogli zarabiać na farmach fotowoltaicznych budowanych na ich ziemi przez inwestorów. Jej konstrukcja wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Przed podjęciem współpracy z inwestorem warto dobrze przeanalizować umowę dzierżawy, niezależnie od pewności o uczciwości danej firmy. Prawidłowe sporządzenie umowy dzierżawy pozwala uniknąć problemów, na przykład domagania się zapłaty zaległego czynszu.

Na czym dokładnie polega ten dokument, gdy przedmiotem umowy dzierżawy są grunty rolne? Jak długo trwa umowa? W jakiej formie podpisywana jest umowa dzierżawy gruntów rolnych? Jakie prawa i obowiązki mają właściciele ziemi oraz przedsiębiorcy będący stroną umowy dzierżawy? Wyjaśniamy!

Umowa dzierżawy – założenia

Umowa dzierżawy wynikająca z kodeksu cywilnego zakłada, że jedna ze stron zobowiązuje się do udostępnienia przedmiotu dzierżawy drugiej stronie, która w tym czasie ma prawo do używania określonej rzeczy i pobierania pożytków. W zamian dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Wysokość czynszu dzierżawnego to kwestia indywidualna.

Gdy w grę wchodzi dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, przedmiot dzierżawy stanowi ziemia rolna. W innych przypadkach, przedmiotem umowy dzierżawy bywają również gospodarstwa rolne, zwierzęta, lasy i tereny łowieckie. Możliwa jest także umowa dzierżawy przedsiębiorstwa.

Farma słoneczna

Strony umowy dzierżawy

Stronami umowy dzierżawy są:

Przedmiot umowy dzierżawy

Według kodeksu cywilnego przedmiotem dzierżawy mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości lub prawa. Do przedmiotów dzierżawy zaliczają się na przykład:

Forma prawna umowy dzierżawy

Według kodeksu cywilnego umowa dzierżawy może być:

Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa musi być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Warto również pamiętać, że ustne umowy dzierżawy trwające dłużej niż rok są przez sądy traktowane jako zawarte na czas nieokreślony.

W Green Genius umowy dzierżawy z naszymi partnerami zawsze zabieramy w formie aktu notarialnego z podpisami notarialnie poświadczonymi. Uważamy, że najlepiej zabezpiecza to interesy obu stron.

Umowa dzierżawy – treść

Umowa dzierżawy miewa zróżnicowaną konstrukcję ze względu na odmienne przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, a także jego charakterystykę. Podpisując umowę dzierżawy koniecznie musi znaleźć się w niej:

Warto również, aby umowa dzierżawy określała:

Czas trwania umowy dzierżawy bywa oznaczony lub nieoznaczony. Jeśli umowę dzierżawy podpisano na przynajmniej 30 lat, po ich upływie jest traktowana jako zawarta na czas nieokreślony. Istnieje również tak zwane milczące przedłużenie umowy dzierżawy. Pojawia się ono wówczas, gdy po przekroczeniu terminu zawartego w umowie dzierżawy, przedmiot wciąż jest używany przez dzierżawcę za zgodą wydzierżawiającego, uznaje się wtedy, że umowa została przedłużona na czas nieoznaczony.

Prawa i obowiązki stron podpisujących umowę dzierżawy

Podpisując umowę dzierżawy, obie strony zyskują wynikające z niej prawa i obowiązki. Najważniejszym prawem dzierżawcy jest oczywiście prawo do używania i pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy. Istnieją też liczne obowiązki dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązuje się do:

Podpisując umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do:

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...