Energetyka wiatrowa i zielony wodór dla zrównoważonej przyszłości

Wiatr to jedno z najbardziej stabilnych źródeł zielonej energii, dzięki czemu Green Genius może wspierać zrównoważony rozwój.

Nasze plany

Green Genius rozwija własne farmy wiatrowe oraz nabywa projekty w fazie przygotowania. Obecnie najbardziej zaawansowana jest inwestycja w regionie Jurbarkas na Litwie. Farma zostanie uruchomiona w 2025 roku, a jej moc wyniesie 80 MW.

Planujemy, że do 2025 roku będziemy mieli w planie rozwoju instalacje wiatrowe o mocy 500 MW. Green Genius stale szuka nowych rynków i możliwości rozwoju projektów wiatrowych.

Green Genius jest zainteresowany wejściem na rynek „zielonego wodoru”. Firma będzie się koncentrować na produkcji zielonego wodoru i jego eksploatacji do wytwarzania biometanu oraz bioetanolu, wykorzystując przy tym efekt synergii dzięki zagospodarowaniu CO2, który powstaje w instalacjach biogazowych.