Green Genius pozyskał finansowanie w wysokości 20 milionów euro

Green Genius, wiodący europejski deweloper energii odnawialnej, podpisał umowę 
z Eiffel Investment Group, na mocy której pozyskał 20 milionów euro finansowania. Firma planuje wykorzystać te środki na finalizację będących w końcowym stadium rozwoju projektów fotowoltaicznych we Włoszech i Hiszpanii. 

„To wyjątkowa transakcja, ponieważ finansowanie nie jest udzielane pojedynczemu, gotowemu do budowy projektowi, ale całemu portfolio inwestycji będących w końcowym stadium przygotowania. Celem jest sfinansowanie przedbudowlanych nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z dywersyfikacji portfela. Świadczy to o zaufaniu instytucji finansowych takich jak Eiffel Investment Group, które doceniają naszą kondycję i kompetencje w zakresie rozwoju projektów związanych z energią odnawialną” – mówi Rokas Bancevičius, CFO firmy Green Genius.  

 Bancevičius nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na czystą energię w Europie będzie nadal szybko rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę ambitne cele UE w zakresie wdrożenia neutralnego klimatycznie modelu gospodarczego do 2050 roku. 
Kryzys klimatyczny ma wpływ na społeczeństwa na całym świecie, co wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Właśnie dlatego misją Green Genius jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.  Jako jeden z wiodących deweloperów OZE – firma chce wspierać państwa w całej Europie w wejściu na drogę wiodącą ku zielonej przyszłości i nieść ratunek dla planety. 

 „Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować umową dotyczącą tej innowacyjnej formy finansowania zdywersyfikowanego portfela projektów zlokalizowanych w Hiszpanii i we Włoszech. Instrumenty kapitałowe powiązane z transformacją energetyczną Eiffel Investment Group wspierają finansowanie kosztów przedbudowlanych w sytuacji, gdy tradycyjne źródła finansowania długoterminowego nie są dostępne. Zabezpieczeniem są zdywersyfikowane projekty w późnej fazie rozwoju np. nieobarczone ryzykiem realizacji. Chcemy kontynuować tę opartą na zaufaniu współpracę, której celem jest przyśpieszenie wdrożenia projektów Green Genius” – mówi Pierre-Antoine Machelon, dyrektor działu transformacji energetycznej w Eiffel Investment Group. 

 

 

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...