Green Genius zainwestuje ponad 450 milionów euro w farmy słoneczne w Rumunii

Green Genius, jeden z europejskich liderów OZE – obecny również w Polsce, planuje do 2025 roku wybudować w Rumunii farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 500 MW. Według szacunków spółka na ten cel przeznaczy około 450 milionów euro.

Działania podejmowane lokalnie są kluczowe w redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest wyzwaniem globalnym. Rumunia w swoim Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 określiła udział OZE w miksie energetycznym na poziomie 30,7% w 2030 roku. Żeby osiągnąć założony cel potrzebuje w najbliższych latach ogromnych inwestycji w system wytwórczy oraz wsparcia merytorycznego. W zielonej transformacji kraju niezbędny jest dalszy rozwój rumuńskiego rynku OZE. 

Widzimy szybko rosnące zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł w całej Europie. Kraje w rozwoju OZE są wspierane przez ambitne cele Unii Europejskiej na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rumunia, która jest na etapie szybkiego wzrostu sektora energetycznego, posiada obiecujący potencjał dla dalszego rozwoju projektów słonecznych. Położenie geograficzne Rumunii daje wiele zalet jeżeli chodzi o energię ze słońca, a my jesteśmy przygotowani, żeby inwestować tam w najbliższych latach – mówi Ruslan Sklepovič, CEO w Green Genius.  

Z ponad 10-letnim doświadczeniem w rozwoju projektów biogazowych, słonecznych, wiatrowych i wodorowych Green Genius jest jednym z liderów OZE w Europie. Spółka jest obecna m.in.  na Litwie, w Polsce, Włoszech czy Hiszpanii. Dzięki obecności na kilku rynkach Green Genius posiada bogate doświadczenie i wiedzę na temat kwestii polityki klimatyczno-energetycznej oraz regulacji prawnych w Europie.  

Łączna moc wszystkich planowanych, rozwijanych i zrealizowanych przez Green Genius projektów słonecznych przekracza 1,5 GW. W zeszłym roku spółka zbudowała najnowocześniejszą i najbardziej wydajną dotychczas farmę fotowoltaiczną w krajach bałtyckich. W 2021 roku Green Genius wyprodukował 399 GWh czystej energii. Pozwoliło to, uniknąć około 335 tys. ton emisji CO2. Odpowiada to potencjałowi absorpcji dwutlenku węgla 16 milionów drzew. Jako jeden z wiodących deweloperów OZE – firma chce wspierać państwa w całej Europie w wejściu na drogę wiodącą ku zielonej przyszłości. 

Dekada doświadczeń Green Genius na rynku OZE ułatwia naszym klientom korzystanie z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł i pozwala im osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że wykorzystanie przyjaznej środowisku energii, to najlepszy sposób na powstrzymanie zmian klimatu. Pracujemy również nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwolą nam, na odejście od starych, emisyjnych technologii i umożliwią wszystkim korzystanie ze 100% zielonej energii powstałej z połączenia kilku OZE – podkreśla Ruslan Sklepowič 

Zrównoważony rozwój jest korzystny nie tylko dla środowiska. Jest również opłacalny finansowo. Cena energii słonecznej spada w szybkim tempie. 10 lat temu była najdroższą w rozwoju nowych mocy technologią. Dzisiaj jej tańsza o 90%, co potwierdzają równoważone koszty jednostkowego wytwarzania energii elektrycznej. Wpływ na to ma nie tylko najniższa w historii cena paneli PV, ale również ich wydajność, która pozwala produkować więcej energii z mniejszym śladem węglowym.  

Green Genius  w Polsce od 2019 roku rozwinął i sprzedał trzy portfele projektów fotowoltaicznych o mocy odpowiednio 45,4 MW, 40,4 MW i 42,3 MW. Obecnie firma przygotowuje się do budowy swojego czwartego portfela projektów PV o łącznej mocy przekraczającej 140 MW.  

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...