Polska będzie rynkiem priorytetowym dla Green Genius

Wywiad z Simonasem Šileikisem, prezesem zarządu Green Genius Poland.

Na początku tego roku Green Genius otrzymała pożyczkę w wysokości 30 mln euro z funduszu Eiffel Energy Transition. Na jakie projekty przeznaczą państwo te środki?Pożyczka ta została udzielona nie na poziomie pojedynczego projektu, ale na zasadzie kredytu odnawialnego. Oznacza to, że te środki są przeznaczone na rozwój projektów OZE – zarówno energetyki słonecznej, jak i biogazowej – na różnych rynkach europejskich, na których działamy. Mówiąc szerzej o inwestycjach Green Genius, w 2019 roku wzrosły one o 170 proc. osiągając pułap prawie 136 mln euro. W związku z pandemią COVID-19 musieliśmy skorygować plany inwestycyjne na 2020 rok. W tym roku firma zainwestuje ok. 50 mln euro w rozwój nowych projektów w zakresie energii odnawialnej. Planujemy jednak, że rok 2021 będzie dla Green Genius rekordowy pod względem inwestycji, a znaczna część planowanych środków zostanie przeznaczona na rozwój projektów biogazowych w Polsce.

Green Genius postawiła sobie ambitny cel – zostać jednym z 25 największych inwestorów projektów energii odnawialnej w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat. Jak firma zamierza to osiągnąć?
Już dziś jesteśmy jednym z 50 największych deweloperów energii słonecznej w Europie (na 45–48 miejscu) i jednym z głównych producentów energii słonecznej w Polsce. Łączna moc realizowanych projektów solarnych na wszystkich rynkach wynosi ponad 150 MW, natomiast projektów biogazowych 20 MW. Do końca 2021 powstaną projekty o mocy 153MW (150 MW energii słonecznej i 3 MW biogazu). Nasz całkowity portfel realizowanych projektów solarnych i biogazowych wynosi około 1 GW – głównie we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i na Litwie. Ze względu na niestabilną sytuację spowodowaną pandemią, a także środki podjęte przez rządy w Europie musieliśmy, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, zrewidować nasze krótkotrwałe plany biznesowe. Widzimy jednak pozytywne oznaki dalszego wzrostu OZE w Europie i na świecie. Energia odnawialna już jest tańsza od paliw konwencjonalnych, a rozwój tego sektora jest napędzany bezpośrednio przez rynek. W roku 2019, po raz pierwszy w historii, energia słoneczna i wiatrowa stanowiły większość nowej energii produkowanej na świecie. Z pewnością rok 2020 spowolni tempo rozwoju energetyki odnawialnej, ale uważamy, że sytuacja wróci do normy już w 2021. Dlatego Green Genius planuje dalszą, szybką ekspansję i wyznaczył długoterminowy cel, jakim jest wzmocnienie pozycji na kluczowych rynkach operacyjnych, także w Polsce.

Jaka jest łączna zainstalowana moc projektów Green Genius? I jaką część stanowią projekty biogazowe?
W 2019 roku łączna moc naszych biogazowni wyniosła 20 MW, a elektrowni słonecznych 150 MW. Elektrownie na biogaz wytworzyły ponad 110 GWh zielonej energii, natomiast elektrownie słoneczne – około 50 GWh. Taka ilość energii z OZE pozwoliła zaoszczędzić ponad 160 tys. ton CO2 rocznie. To mniej więcej tyle, ile 2,6 mln 10-letnich drzew może wchłonąć w ciągu roku. Projekty biogazowe mogą w znaczący sposób przyczynić się do realizacji celów gospodarki obiegu zamkniętego oraz polityki środowiskowej ustanowionych przez Unię Europejską. W porównaniu z innymi technologiami energii odnawialnej, technologia biogazu jest bardzo zaawansowana. Warto podkreślić, że biogaz jest liderem na tle innych źródeł odnawialnych, jeśli chodzi o produkcję energii. 1 MW farma słoneczna wygeneruje 1000 godzin energii elektrycznej, podczas gdy biogazownia o mocy 1 MW wytworzy jej 8 razy więcej. Ponadto biogaz przyczynia się do dobrobytu społeczności lokalnych, czyniąc energię odnawialną bardziej przystępną cenowo. Produkcja biogazu to zdecydowanie najbardziej efektywny sposób rozwiązywania problemów związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem.

Na ile zaawansowane są ogłoszone w październiku 2019 roku plany Green Genius w Polsce? Firma zakładała budowę 5 biogazowni o łącznej mocy 5 MW. Czy są szanse, że instalacje zostaną uruchomione w 2021 roku?
Green Genius ogłosił plany wejścia na polski rynek biogazu w 2019 roku. W związku z COVID-19 musieliśmy dostosować harmonogram do nowej sytuacji, ale ambitne cele pozostały. Obecnie jesteśmy na pierwszym etapie ekspansji biogazu w Polsce. Łączna planowana moc instalacji biogazowych na najbliższe 3 lata to 20 MW, z czego 3 MW powstanie do końca 2021 roku. Planujemy, że pierwsze biogazownie Green Genius zostaną uruchomione już w drugiej połowie przyszłego roku. Mając na uwadze wielkość rynku, będziemy utrzymywać ambitne tempo rozwoju projektów biogazowych. Zapewnimy pełen zakres usług biogazowych: odbiór i zagospodarowanie bioodpadów, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z biogazu oraz produkcję nawozów przyjaznych środowisku.

W jakich krajach realizujecie obecnie najwięcej projektów biogazowych?
Działalność w zakresie biogazu rozpoczęliśmy na rodzimym rynku, na Litwie. Tam zyskaliśmy doświadczenie i wypracowaliśmy know-how. Ze względu na ograniczony rozmiar rynku zbadaliśmy możliwości rozszerzenia naszej działalności na inne kraje. Wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) weszliśmy kilka lat temu na Białoruś. A zatem obecnie nasza działalność w zakresie biogazu koncentruje się na dwóch rynkach, na których eksploatujemy 19 elektrowni biogazowych o łącznej mocy 20,7 MW. W nadchodzących latach Polska będzie rynkiem priorytetowym dla naszej działalności w zakresie biogazu.

Jak więc ocenia pan potencjał inwestycyjny Polski w sektorze biogazu na tle innych krajów europejskich?
Polska branża biogazu stawia pierwsze kroki na drodze rozwoju, ale postrzegamy ją jako atrakcyjny wybór dla inwestycji biogazowych z wielu powodów. W branży działa niewielu graczy, a potencjał wzrostu jest duży. Według naszych szacunków łączna moc polskiego rynku biogazu to 1 tys. MW. Macie dobrze rozwinięty sektor rolniczy, a także przemysł spożywczy, który w swojej działalności wytwarza dużo odpadów organicznych. Obecnie w Polsce jest nieco ponad 100 biogazowni, a ich moc wynosi tylko ok. 110 MW. Potencjał jest więc naprawdę ogromny.

Wywiad przeprowadziła Jolanta Kamińska, Magazyn Biomasa.

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...