11 elektrowni biogazowych na Litwie

Łączna moc elektrowni biogazowych na Litwie: 10,8 MW
Ilość wytwarzanej zielonej energii: 86 000 MWh w ciągu roku
Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: 120 000 t

W 2019 r. w jednej ze swoich elektrowni biogazowych, zbudowanych niedaleko Jewia (Vievis) zainstalowaliśmy nowoczesną linię przetwarzania odpadów. Elektrownia ta jest jedną z najnowocześniejszych we wszystkich państwach bałtyckich. Jest ona w pełni zgodna z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym: z surowców wykorzystywanych w produkcji biogazu oraz z odpadów później produkowany jest nawóz, wykorzystywany w sektorze gospodarki rolnej.

Inne projekty

Biogas expansion to Poland market

Poland is already a well-known market for us as we have accumulated extensive experience in the solar energy projects here. Polish biogas sector is very attractive as the growth potential is high. The plan for 2020 is to start implementing the first biogas project with a total capacity of 1 MW and lay a foundation for further successful expansion in the country.