KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA KORESPONDENCJI E-MAIL