Po czyjej stronie będzie spoczywał obowiązek płacenia należności publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę odbywa się w myśl przepisów kodeksu cywilnego. W tym przypadku, przedmiot dzierżawy to ziemia rolna, na której powstanie elektrownia. Dzierżawca, czyli inwestor, zyskuje prawo pobierania z niej pożytków w postaci możliwości sprzedaży energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownię.

Dzierżawa gruntu rolnego jest w Polsce bardzo popularna, jednak gdy dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej, przybiera specyficzną formę. Ziemia zostaje tymczasowo odrolniona, przez co powstje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Kto jest zobowiązany do uiszczania należności publicznoprawnych: wydzierżawiający, czy dzierżawca? Wyjaśniamy!

Kto jest obowiązany uiszczać podatki od nieruchomości: wydzierżawiający czy dzierżawca?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę dotyczy specjalnego przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Ma to swoje konsekwencje fiskalne. Zamiast podatku rolnego, pojawia się podatek od nieruchomości, który jest sporo wyższy. Zgodnie z umową pełne koszty jego opłacenia mogą być ponoszone przez dzierżawcę. Dzięki temu właściciel, który decyduje się oddać dzierżawcy rzecz w zamian za czynsz doskonale wie, ile pieniędzy zostanie mu w kieszeni. Wartość podatku zależy od lokalnego samorządu i może ulec zmianie z biegiem czasu.

Roszczenia wydzierżawiającego względem dzierżawcy w przyszłości – jak uniknąć problemu?

Osobną kwestię stanowią ewentualne opłaty publicznoprawne. Umowę dzierżawy stosuje się obecnie, by wykorzystać nieruchomość rolną do budowy farmy fotowoltaicznej. Nie jest wykluczone, że w przyszłości w prawie pojawią się dodatkowe opłaty uiszczane za dany okres gospodarczy, które coraz trudniej będzie zrekompensować zapłatą czynszu.

Właściciel ziemi może ograniczyć takie ryzyko do zera. Wystarczy, aby w umowie pojawiły się zapisy, że dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów podatków i innych opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy mogących powstać w przyszłości.

farma słoneczna

Jakie koszty ponosi właściciel działki, wydzierżawiając grunty pod fotowoltaikę Green Genius?

W Green Genius zobowiązujemy się płacić nie tylko czynsz, ale bierzemy na siebie również koszty podatku od nieruchomości oraz innych opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

Oprócz tego bierzemy na siebie wszystkie formalności związane z inwestycją. Jedynym kosztem ponoszonym przez naszych partnerów jest podatek dochodowy od uzyskiwanego czynszu oraz podatek rolny od obszaru niezajętego pod budowę elektrowni, a więc obszaru na którym nasz kontrahent może wciąż prowadzić działalność rolniczą.

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Opłaty publicznoprawne i podatki to nie jedyna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę podpisując umowę z inwestorem.

Waloryzacja czynszu o wartości inflacji

Przy długofalowej dzierżawie rzeczy stosuje się waloryzację czynszu o stopę inflacji. W ciągu 29 lat trwania umowy siła nabywcza pieniądza może zmaleć, dlatego w umowie powinien znaleźć się zapis na ten temat.

Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest do uporządkowania terenu

Jeśli w umowie zastrzeżono, że po jej zakończeniu inwestor usunie z terenu wszystkie elementy farmy fotowoltaicznej, przywracając go do stanu pierwotnego, właściciel działki uniknie zbędnych kosztów. Transport i utylizacja ogniw mogą okazać się drogie i kłopotliwe. W Green Genius przywracamy działkę do stanu pierwotnego w ciągu sześciu miesięcy.

Umowa z 29-letnim posiadaniem przedmiotu dzierżawy

Wydajne świadczenie usług przez farmę fotowoltaiczną jest możliwe przez około 29 lat. Z czasem ogniwa tracą swoją moc. Taka długość umowy wynika również z innego powodu – zgodnie z prawem, umowy dzierżawy zawierane na czas dłuższy niż 30 lat, są po upływie tego okresu uznawane za zawarte na czas nieoznaczony, zaś zawarcie ich na czas krótszy w większym stopniu daje stronom gwarancję trwałości umowy.

Serdecznie zapraszamy właścicieli gruntów rolnych zainteresowanych fotowoltaiką do bezpłatnego audytu działki w Green Genius!

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...