Green Genius sygnatariuszem porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

Green Genius dołączył do inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska podpisując Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Inicjatywa zrzesza przedstawicieli administracji rządowej, inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, organizacji otoczenia biznesu, jednostek finansowych oraz sektora nauki. 

 – Podpisane dziś porozumienie to ważny krok w kierunku włączenia podmiotów zaangażowanych w rozwój branży fotowoltaicznej w prace nad zmianami legislacyjnym, które kształtować będą rynek OZE w Polsce. Współpraca taka ma bez wątpienia kluczowe znaczenie dla stabilnego rozwoju branży fotowoltaicznej, ale też transformacji energetycznej Polski i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi Beata Snarska, dyrektor generalna Green Genius – jednego z wiodących deweloperów projektów PV, którego inwestycje w krajową branżę fotowoltaiczną wyniosły już blisko pół miliarda złotych.  

 Od 2019 roku Green Genius rozwinął i sprzedał trzy portfele projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy instalacji odpowiednio 45,4 MW, 40,4 MW i 42,3 MW. Obecnie firma przygotowuje się do budowy swojego czwartego portfela projektów PV w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 140 MW. 

 – Postrzegamy Polskę jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków energii słonecznej w Europie. Nie mamy też wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię odnawialną na Starym Kontynencie będzie nadal szybko rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę ambitne cele UE w zakresie wdrożenia neutralnego klimatycznie modelu gospodarczego do 2050 roku – dodaje Filip Sypko, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego biznesu w Green Genius. 

Green Genius to jeden z wiodących europejskich graczy na rynku energetyki odnawialnej. Posiada w swoim portfolio projekty o mocy 1.5 GW znajdujące się na różnym etapie zaawansowania. W październiku tego roku firma podpisała umowę z Eiffel Investment Group. Na jej mocy pozyskała 20 milionów euro, które zainwestuje w będące w końcowym stadium rozwoju projekty fotowoltaiczne we Włoszech i Hiszpanii. Green Genius działa także na rynkach w Rumunii i Litwie. Rocznie instalacje fotowoltaiczne i biogazowe firmy generują około 300 GWh zielonej energii 

Podobne teksty

Instalujemy za mało mocy z OZE, żeby powstrzymać globalne ocieplenie

Unia Europejska instaluje za mało mocy z odnawialnych źródeł energii, żeby zrealizować cel klimatyczny Porozumienia paryskiego. W Polsce proces uzyskania wszystkich niezbędnych zgód potrzebnych do budowy farmy fotowoltaicznej przekracza 24 miesiące. Dla porównania na Litwie to zaledwie 12 miesięcy, ale ona zmaga się z innym problemem. Wyzwaniem jest również brak dostępnych mocy przyłączeniowych. W 2021 ...

Green Genius dostarczy Respect Energy 25 GWh energii ze słońca rocznie

Green Genius i Respect Energy podpisały umowę PPA na 10 lat. W jej ramach Green Genius będzie dostarczać Respect Energy i jej klientom 25 GWh zielonej energii rocznie, co pozwoli zaoszczędzić ponad 180 000 ton emisji CO2 w trakcie trwania współpracy. Umowy PPA to zabezpieczenie dla firm przed niespodziewanymi wahaniami cen energii. – Ogromnie się ...