Green Genius sygnatariuszem porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

Green Genius dołączył do inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska podpisując Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Inicjatywa zrzesza przedstawicieli administracji rządowej, inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, organizacji otoczenia biznesu, jednostek finansowych oraz sektora nauki. 

 – Podpisane dziś porozumienie to ważny krok w kierunku włączenia podmiotów zaangażowanych w rozwój branży fotowoltaicznej w prace nad zmianami legislacyjnym, które kształtować będą rynek OZE w Polsce. Współpraca taka ma bez wątpienia kluczowe znaczenie dla stabilnego rozwoju branży fotowoltaicznej, ale też transformacji energetycznej Polski i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi Beata Snarska, dyrektor generalna Green Genius – jednego z wiodących deweloperów projektów PV, którego inwestycje w krajową branżę fotowoltaiczną wyniosły już blisko pół miliarda złotych.  

 Od 2019 roku Green Genius rozwinął i sprzedał trzy portfele projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy instalacji odpowiednio 45,4 MW, 40,4 MW i 42,3 MW. Obecnie firma przygotowuje się do budowy swojego czwartego portfela projektów PV w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 140 MW. 

 – Postrzegamy Polskę jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków energii słonecznej w Europie. Nie mamy też wątpliwości, że zapotrzebowanie na energię odnawialną na Starym Kontynencie będzie nadal szybko rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę ambitne cele UE w zakresie wdrożenia neutralnego klimatycznie modelu gospodarczego do 2050 roku – dodaje Filip Sypko, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego biznesu w Green Genius. 

Green Genius to jeden z wiodących europejskich graczy na rynku energetyki odnawialnej. Posiada w swoim portfolio projekty o mocy 1.5 GW znajdujące się na różnym etapie zaawansowania. W październiku tego roku firma podpisała umowę z Eiffel Investment Group. Na jej mocy pozyskała 20 milionów euro, które zainwestuje w będące w końcowym stadium rozwoju projekty fotowoltaiczne we Włoszech i Hiszpanii. Green Genius działa także na rynkach w Rumunii i Litwie. Rocznie instalacje fotowoltaiczne i biogazowe firmy generują około 300 GWh zielonej energii 

Podobne teksty

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...

Green Genius i Respect Energy podpisały umowę PPA na 41 MW

Green Genius, spółka działająca w branży OZE na 8 europejskich rynkach, zawarła z Respect Energy umowę PPA na 41 MW, z czego 16 MW zostało zakontraktowanych na 5 lat, a pozostałych 25 MW na 10 lat. To druga umowa PPA między spółkami podpisana od października 2022 roku. Umowa będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. ...