Modus Group zainwestuje 36 mln euro w projekty fotowoltaiczne w Polsce

Modus Group rozpoczyna kolejny etap budowy farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka planuje instalację 41 nowych elektrowni słonecznych o łącznej mocy 41 MW. Zakończenie budowy planowane jest na początek 2020 roku. Spółka przewiduje, że finalizacja projektów będzie wymagała inwestycji w wysokości 36 milionów euro. Firma pozyskała już finansowanie dłużne.

Modus Group pozyskało środki na budowę elektrowni z dwóch funduszy instrumentów dłużnych z Europy Zachodniej w wysokości ponad 27 milionów euro. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych firmy.

Za realizację projektów elektrowni słonecznych odpowiedzialna będzie firma Green Genius, należąca do Modus Group. Wcześniej w tym roku ta sama spółka zrealizowała w Polsce 49 projektów farm PV o łącznej mocy 45,5 MW.

Ruslan Sklepowicz, członek zarządu Modus Group odpowiedzialny za obszar energii odnawialnej, komentuje:
„Polska to jeden ze strategicznych rynków dla naszej firmy. Należymy do największych inwestorów w obszarze energii słonecznej w Polsce i widzimy tu duży potencjał dla rozwoju energii odnawialnej. W związku z tym zaplanowaliśmy kolejny aktywny etap inwestycji. Skuteczne ukończenie poprzedniego projektu pokazało instytucjom finansowym, że potrafimy je realizować terminowo i w ramach ustalonego budżetu”.

Na początku lipca Modus Group zrealizowało w Polsce transakcję sprzedaży wybudowanych farm słonecznych o łącznej mocy 45,5 MW. Portfolio zostało zakupione przez fundusz infrastrukturalny Aberdeen Standard Investments, światowego lidera w dziedzinie zarządzania aktywami. Według informacji firmy była to największa dotychczas przeprowadzona transakcja w obszarze energetyki słonecznej w Polsce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Informacje o Modus Group:
– Modus Group to międzynarodowa grupa firm zajmujących się energią odnawialną (Green Genius, Modus Energy), usługami w zakresie mobilności (CityBee), rozwiązaniami inteligentnego parkowania (Parkdema) i sprzedażą pojazdów.
– Grupa zarządza siecią biur przedstawicielskich dla 18 marek samochodowych, wśród których znajdują się: Porsche, Bentley, BMW, Fiat, Maserati etc.
– W 2018 roku Modus Group osiągnęła przychód w wysokości prawie 343 milionów eurooraz zysk opiewający na kwotę 28 milionów euro przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA). Przychody oraz EBITDA wzrosły odpowiednio o 26% i 30% w porównaniu do wyników za rok 2017. Największy wzrost w 2018 osiągnięto w dziedzinie energii i mobilności.
– Przychody firm energetycznych należących do Grupy wzrosły o niemal 115%, natomiast przychody firm zajmujących się usługami w zakresie mobilności – o prawie 99%.

www.modus.group

Podobne teksty

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...

Green Genius i Respect Energy podpisały umowę PPA na 41 MW

Green Genius, spółka działająca w branży OZE na 8 europejskich rynkach, zawarła z Respect Energy umowę PPA na 41 MW, z czego 16 MW zostało zakontraktowanych na 5 lat, a pozostałych 25 MW na 10 lat. To druga umowa PPA między spółkami podpisana od października 2022 roku. Umowa będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku. ...