Farmy słoneczne w Polsce

Green Genius do tej pory zrealizował w Polsce trzy portfele projektów farm słonecznych.

Łączna moc instalacji Green Genius w Polsce: 128 MW
Ilość wytwarzanej rocznie zielonej energii: 140 800 MWh
Ilość zaoszczędzanego CO2 rocznie: 106 800 t

Do końca 2022 roku planujemy ukończenie czwartego projektu farm słonecznych w Polsce. W tym celu zainwestowaliśmy w samym 2021 roku 100 mln euro. Łączna moc naszego nowego projektu osiągnie blisko 120 MW.

Inne projekty

Farma słoneczna na Białorusi

Moc kolektorów: 5,7 MW Ilość wytwarzanej zielonej energii: 5700 MWh w ciągu roku Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 5000 t Projekt wykonany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).