Farmy słoneczne w Polsce

W Polsce jesteśmy obecni od 2015 roku i od początku naszej obecności w kraju rozwijamy projekty i budujemy farmy słoneczne. Jak do tej pory zrealizowaliśmy w Polsce trzy portfele projektów o mocy 128 MW. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 200 ha. Obecnie budujemy czwarty portfel projektów, którego moc zainstalowana będzie większa niż wszystkich zrealizowanych przez nas do tej pory inwestycji w Polsce. Wyniesie ona 135 MW, co odpowiada powierzchni ponad 200 ha. Zakończenie budowy farm słonecznych z tego portfolio planujemy na 2023 rok.

 

Łączna moc instalacji Green Genius w Polsce: 128 MW
Łączna moc instalacji Green Genius w Polsce obecnie budowanych: 135 MW
Ilość wytwarzanej rocznie zielonej energii: 140 800 MWh
Ilość zaoszczędzanego CO2 rocznie: 106 800 t

Inne projekty

Farma słoneczna na Białorusi

Moc kolektorów: 5,7 MW Ilość wytwarzanej zielonej energii: 5700 MWh w ciągu roku Ilość corocznie zaoszczędzanego CO2: około 5000 t Projekt wykonany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).